Για τέσσερα χρόνια, το πρόγραμμα oLIVE CLIMA στην Ελλάδα έχει αντιμετωπιστεί προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο με την εισαγωγή καινοτόμων τεχνικών για τη μετατροπή της καλλιέργειας της ελιάς σε ένα εργαλείο διαχείρισης του κλίματος.

Από τον Οκτώβριο του 2012, ελαιώνες στις πιο εύφορες περιοχές του Ηρακλείου (Πεζά), Λασιθίου (Μιραμπέλου) και Μεσσηνίας (Νηλέας) στη Νότια Ελλάδα έχουν συμμετάσχει σε ένα οικολογικό πείραμα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται έχουν αποφέρει καρπούς αποκομίζοντας άμεσα, ορατά και θετικά οικονομικά οφέλη.

Το έργο έχει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα, να αντιστρέψει τις απώλειες οργανικής ύλης του εδάφους και την ενίσχυση της γονιμότητας και κατακράτησης νερού στο έδαφος του ελαιώνα. Θα παρέχει στους αγρότες και τους καταναλωτές με ένα διαφανές σύστημα πληροφόρηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των διεργασιών παραγωγής τροφίμων, θα μειώσει το συνολικό κόστος παραγωγής του ελαιολάδου και θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία από την τυποποίηση των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.

Οι τεχνικές που προωθεί το πρόγραμμα είναι η ανακύκλωση του ξύλου από το κλάδεμα δέντρων για να το χρησιμοποιήσει ως επίστρωμα ή λιπαντικό υλικό, και τη χρήση υποπροϊόντων   που παράγει το ελαιοτριβείο για λίπανση μέσω κομποστοποίησης. Στη συνέχεια, προσπαθεί να συλλάβει το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και να το μεταφέρει στα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης, καθώς και να επιτύχει την αποθήκευση του στον φυτικό ιστό και το εδάφους, τροποποιώντας τη χλωρίδα του ελαιώνα ή το κλάδεμα της ελιάς. Επίσης πειραματίζεται με πρακτικές διατήρησης της οργανικής ύλης, μέσω του μη οργώματος του εδάφους, προκειμένου να περιοριστεί η διάβρωση και η καταστροφή της οργανικής ύλης και να βελτιωθεί την ικανότητα αποθήκευσης νερού στο έδαφος.