Η παραγωγή του ελαιόλαδου όπως και η παραγωγικότητα ανά περιοχή παρουσιάζει μεταβολές ανάλογα με την ελαιοκομική χρονιά. Στον παγκόσμιο χάρτη παραγωγής ελαιόλαδου, πρώτη σε παραγωγή ήπειρος βρίσκεται η Ευρώπη με παραγωγή που φτάνει το 84%, δεύτερη είναι η Αφρική με ποσοστό 9%, τρίτη είναι η Ασία με ποσοστό 6% και τελευταία είναι η Αμερική με ποσοστό 2%.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή είναι η Ισπανία με ποσοστό 42%, δεύτερη είναι η Ιταλία με ποσοστό 20%, τρίτη είναι η Ελλάδα με ποσοστό 18% και οι υπόλοιπες χώρες παράγουν το 20%. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα οι περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγή ελαιόλαδου είναι η Κρήτη με ποσοστό 40%, ακολουθεί η Πελοπόννησος με ποσοστό 35%, η Στερεά Ελλάδα με 10% και οι υπόλοιπες περιοχές παράγουν το 15% της παραγωγής ελαιόλαδου στην Ελλάδα.